Valvonta- ja käytettävyyspalvelut

Tarjoamme palvelinten sekä muiden verkkolaitteiden ylläpitoa ja käytettävyyttä kiinteään kuukausihintaan sillä periaatteella, että yksittäisten ongelmatapausten selvitystyöt eivät aiheuta erillistä tuntilaskutusta. Lisäksi palvelun etuna on SLA-sopimus, jossa sitoudutaan reagoimaan ja ratkaisemaan ongelma SLA- sopimuksen mukaisesti tietyn ajan sisällä.

Seclan Xpress -käytettävyyspalvelu takaa asiakkaan liiketoiminnalle kriittisen järjestelmän käytettävyyden. Käytettävyyspalvelu seuraa ja valvoo järjestelmän toimintaa sekä raportoi mahdollisista vikatilanteista proaktiivisesti, jolloin vikatilanteisiin kyetään reagoimaan ennen varsinaisen vikatilanteen muodostumista. Asiakkaalle voidaan myös antaa pääsy oman palvelimensa valvontanäkymään sekä omaa palvelinta koskeviin tukipyyntöihin.

Palvelu sopii niin fyysisille kuin virtuaalisille palvelimille – sekä muille verkon laitteille.

Seclan Xpress -käytettävyyspalvelun hinnoittelu on sidottu eri palveluaikoihin riippuen siitä, onko palvelun oltava käytössä 24 x 7 vai esimerkiksi vain arkisin virka-aikana (9 x 5). Myös palvelutaso vaikuttaa hintaan – eli kauanko järjestelmä saa olla pois käytöstä mahdollisessa vikatilanteessa.

Seclan Xpress perusvalvonta- ja käytettävyyspalveluun kuuluvat:

  • Valvonta 24 x 7, 9 x 5 palveluaika, max 4 h reagointiaika
  • Palvelun käytettävyyteen liittyvät työt
  • 2 h muita sovittuja töitä /kk, kuten päivitykset

Laajennettuun valvonta- ja käytettävyyspalveluun kuuluu esimerkiksi:

  • Palveluaika aina 24 x 7 saakka, max 1 h reagointiajalla
  • Erillinen, kattava raportointi asiakkaan koko järjestelmästä
  • X tuntimäärä muita kuin suoraan palvelun käytettävyyteen liittyviä töitä /kk


Onko sinun yrityksesi IT-palvelut turvattuja käytettävyydeltään?

Kysy lisää myynnistämme ja teemme tarjouksen nykyaikaisesta palvelimien ja laitteiden ylläpidosta yrityksesi tarpeita koskien.