Virtuaalipalvelimet

Tarjoamme erilaisia virtualisointiratkaisuja yhden tai useamman palvelimen luotettavaan ja turvalliseen ulkoistamiseen.

Virtualisoinnin etuna on mm.

 • Käyttövarmuus (alustat ovat käyttövarmoja ja vikatilanteesta toipuminen on nopeaa)
 • Palvelimen skaalautuvuus (muisti-, CPU-, kovalevylaajennukset onnistuvat nopeasti)
 • Maksat vain palvelusta – rautahuolet voi unohtaa

Palvelinten lisäpalvelut myös tulevat entistä helpommiksi..

Virtualisointiratkaisussamme käytetään etupäässä seuraavia tekniikoita

 • Linux virtuaalipalvelimet: KVM + XEN
 • Windows virtuaalipalvelimet: Hyper-V + VMWare

Asiakkaamme käyttävät virtuaalipalvelimia mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Pilvipalvelut (IaaS, PaaS, SaaS, VPS)
 • Oma AD/LDAP ympäristö
 • Dedikoitu sovelluspalvelin
 • Palveluiden hajautus ja kuormantasapainotus
 • Tiedostopalvelut
Seclanin virtuaalipalvelimet pyörivät ainoastaan Seclanin omissa konesaleissa. Tarvittaessa asiakas voi hakea virtuaalipalvelimensa imagen toimistoltamme.

Annamme asiakkaalle täydet oikeudet virtuaalipalvelimeensa. Lisäksi virtuaalipalvelimeen on mahdollista saada oma web-hallintaportaali, jossa asiakas voi mm. uudelleenkäynnistää palvelinta, päästä konsolinäkymään käsiksi sekä ottaa palvelimesta ”snapshottia”.

Perusratkaisu sisältää:

 • Virtuaalipalvelin halutuin resurssein
 • Konesaliliittymä (kahdennettu tietoliikenneyhteys, tarvittava määrä julkisia IP-osoitteita)
 • Päivystys 24 x 7

Kokonaisratkaisu voi sisältää esimerkiksi:

 • Palomuuripalvelu (Seclanin keskitetty palomuuriratkaisu)
 • Integrointi Seclanin muihin IT-infra -palveluihin
 • Lisäpalvelumme

Minkälaisen virtualisointiratkaisun sinä haluat yrityksellesi? Kysy ihmeessä tarjous –virtuaalipalvelinten vuokrahinnat alkavat fyysisen palvelimen sähkönhinnalla.